header1.jpgheader2.jpg

Ajudes i beques

Ajudes i beques

Beques per a alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu : fins al 29 de setembre de 2016
http://www.educacion.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/050140/ficha/050140-2016.html

Beques per a alumnes de nivells postobligatoris (batxillerat i cicles formatius) : fins al dia 3 d'octubre de 2016
http://www.educacion.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/050130/nu/050130-nu-2016.html