• 1

  IES QUARTÓ DE PORTMANY

 • 2

  IES QUARTÓ DE PORTMANY

 • 3

  IES QUARTÓ DE PORTMANY

 • 4

  IES QUARTÓ DE PORTMANY

 

Convocatòria d’ajudes Erasmus+ Formació Professional 2018-2019 per a realitzar pràctiques a empreses de la UE, en el marc del Projecte de Mobilitat organitzat per la Conselleria d’educació del Govern balear. Conveni Projecte Erasmus EuroFP Balears IV (2018-1-ES01-KA102-049410).

L’IES Quartó de Portmany promou projectes de mobilitat per aproximar la dimensió i la realitat europea, en els seus àmbits educatius i productius, als ensenyaments de formació professional. Per aquest motiu participa amb el consorci gestionat per la conselleria d’Educació del Govern Balear per a la mobilitat d’alumnat de cicles formatius de grau mitjà. Aquestes mobilitats estan finançades per la U.E .

Podeu trobar la convocatòria al següent enllaç: ENLLAÇ