• 1

  IES QUARTÓ DE PORTMANY

 • 2

  IES QUARTÓ DE PORTMANY

 • 3

  IES QUARTÓ DE PORTMANY

 • 4

  IES QUARTÓ DE PORTMANY

Preinscripció: 1-29 de juny

Llistes provisionals: LLISTAT

- Reclamacions: 9-11 de juliol

Llistes definitives:  LLISTAT (NOVETAT)

Matrícula: 18-20 de juliol (Documentació de matrícula: Matrícula)

En cas de no formalitzar matrícula dins del termini la reserva es perdria i la plaça passaria a ser una vacant a cobrir.