• Calendari d'exàmens de setembre:
 • RECOMANACIONS, DOSSIERS, FEINES i ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ DE SETEMBRE --> AQUÍ
 • LLIBRES DE TEXT I LECTURES OBLIGÀTORIES --> AQUÍ
 • MATRÍCULA SETEMBRE: 6 i 7 de setembre (Documentació a SECRETARIA)
 • REUNIÓ PARES 1r d'ESO: Dia 8 de setembre a les 19:30 hores
 • INICI DE CURS:
  • ESO, Batxillerat, FPBàsica: Dia 12 de setembre:
   • 1r ESO: 9 hores (Aula de teatre)
   • 2n ESO: 10:30 hores (Aula de teatre)
   • 3r ESO: 11:30 hores (Aula de teatre)
   • 4t ESO: 12:15 hores (Aula de teatre)
   • 1r Batxillerat: 10:30 hores (Grades pistes esportives)
   • 2n Batxillerat: 11:30 hores (Grades pistes esportives)
   • FP Bàsica Gestió administrativa i Perruqueria i estètica: 12:15 hores (Grades pistes esportives)
  • Cicles formatius: Dia 19 de setembre a les 18:30 hores

  -----------------------------------------------------------------

Termini : 5 - 30 juny

Tràmit presencial (a cada sol·licitud trobareu el llistat de documents a lliurar):
            - Formació Professional Bàsica: SOL·LICITUD

            - Cicle Formatiu de Grau Mitjà: SOL·LICITUD

            - Cicle Formatiu de Grau Superior: SOL·LICITUD

Tràmit telemàtic (una vegada realitzat el tràmit s'ha de lliurar al centre):

 

S'ha obert el termini de presentació de candidatures al Consell Escolar. Els alumnes i els pares i mares que vulguin presentar la seva candidatura tenen fins el dia 28 d'octubre a les 12 hores per fer-ho. El formulari el trobaran a la secretaria del centre.

El calendari de les eleccions és el següent:

- 17 d'octubre: Finalitza el termini de reclamacions al cens electoral (es pot revisar al passadís, en front de la porta de Secretaria)

- 20 d'octubre: Publicació del cens electoral definitiu

- 28 d'octubre: Termini de presentació de candidatures

- 17 de novembre: Eleccions de l'alumnat

- 21 de novembre: Eleccions del personal d'administració i serveis

- 22 de novembre: Eleccions dels pares i mares

INICI DE CURS 2016/2017

acollida1617