Termini : 5 - 30 juny

Tràmit presencial (a cada sol·licitud trobareu el llistat de documents a lliurar):
            - Formació Professional Bàsica: SOL·LICITUD

            - Cicle Formatiu de Grau Mitjà: SOL·LICITUD

            - Cicle Formatiu de Grau Superior: SOL·LICITUD

Tràmit telemàtic (una vegada realitzat el tràmit s'ha de lliurar al centre):