• 1

  IES QUARTÓ DE PORTMANY

 • 2

  IES QUARTÓ DE PORTMANY

 • 3

  IES QUARTÓ DE PORTMANY

 • 4

  IES QUARTÓ DE PORTMANY

S'ha obert el termini de presentació de candidatures al Consell Escolar. Els alumnes i els pares i mares que vulguin presentar la seva candidatura tenen fins el dia 28 d'octubre a les 12 hores per fer-ho. El formulari el trobaran a la secretaria del centre.

El calendari de les eleccions és el següent:

- 17 d'octubre: Finalitza el termini de reclamacions al cens electoral (es pot revisar al passadís, en front de la porta de Secretaria)

- 20 d'octubre: Publicació del cens electoral definitiu

- 28 d'octubre: Termini de presentació de candidatures

- 17 de novembre: Eleccions de l'alumnat

- 21 de novembre: Eleccions del personal d'administració i serveis

- 22 de novembre: Eleccions dels pares i mares