• 1

  IES QUARTÓ DE PORTMANY

 • 2

  IES QUARTÓ DE PORTMANY

 • 3

  IES QUARTÓ DE PORTMANY

 • 4

  IES QUARTÓ DE PORTMANY

Coordinadors de les Comissions

Projecte lingüístic: Jaume Arabí

Ambiental: Marta Barja

Convivència: Maria Torres

Qualitat (SGQ): Antonio García

Prevenció de riscos laborals: Pedro Antonio Vinaches

Activitats extraescolars: Joan Antoni Galipienso

Biblioteca: Jose Luis Sierra

Tutors: Carmen Borrego

TIC: Susana Vega

CCP

Consell Escolar

Director: Francisco Tienda Pachón

Cap d'estudis: Francisco Riera Buforn

Secretari: Antonio García García

Professors:

Mar Calatayud

Maria Esteve

Azucena Sancho

Maria Torres

Susana Vega

Personal d'administració i serveis: Josep Soriano

Alumnes:

Alfonso García Beltrán

Savina Díaz Boned

Luís Rodríguez Solognier

Representants de pares i mares:

Marta Barja

Pilar Galera

Representant de l'APIMA: Teresa Ribas Boned

Representant de l'Ajuntament: Neus Mateu Roselló

Equip directiu de l'IES Quartó de Portmany

Director: Francisco Tienda Pachón

Cap d'estudis: Francisco Riera Buforn

Secretari: Antonio García García

Cap d'estudis adjunt: Jaume Arabí Esteve

Cap d'estudis adjunt: Mercedes Rodríguez-Rey Toribio

Cap d'estudis adjunt: Pedro Antonio Vinaches Elías

HISTÒRIA DEL QUARTÓ

L'IES Quartó de Portmany va obrir les portes al mes d'octubre del curs 1988-1989 amb una matrícula de 328 alumnes, 10 grups classe de 1r de BUP i COU i un claustre de 20 professors i professores.

Més informació: Entrada a l'Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera

 

Horari del centre

Horari d'apertura de 7:30 a 22 hores

Activitats lectives de matí de 8 a 15 hores

Activitats lectives de tarda de 16 a 22 hores

Secretaria de 7:30 a 14 hores

Localització: Google maps