• 1

  IES QUARTÓ DE PORTMANY

 • 2

  IES QUARTÓ DE PORTMANY

 • 3

  IES QUARTÓ DE PORTMANY

 • 4

  IES QUARTÓ DE PORTMANY

Ajudes i beques

Beques nivells postobligatoris (Batxillerat i Cicles Formatius). Curs 2018/2019

https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/bachillerato/becas-generales-no-universitarias.html

Termini per presentar sol.licituds: fins 1 d'octubre de 2018

 

Beques alumnes amb necessitats educatives especials. Curs 2018/2019

https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/primaria-secundaria/necesidad-especifica-apoyo-educativo.html

Termini per presentar sol.licituds: fins 27 de setembre de 2018

 

Beques d'Èxit de segona oportunitat per a persones desocupades d'entre 18 i 29 anys

https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/3276729

Destinataris: joves d'entre 18 i 29 anys que al curs 2018 — 2019 estiguin matriculats en un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior

Requisits
— Estar inscrit com a demandant d'ocupació al SOIB i estar inscrit en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil
— Estar matriculat d'un mínim de 750 hores lectives
— No haver-se matriculat a cap estudi reglat en el curs 2017 — 2018 (excepte si sol.licitaren en aquest curs també beca d'èxit)
— Promocionar a segon curs (si cursen primer) o estar en condicions d'obtenir el títol (si cursen segon)

Termini per presentar sol.licituds: fins 31 de març de 2019