• 1

  IES QUARTÓ DE PORTMANY

 • 2

  IES QUARTÓ DE PORTMANY

 • 3

  IES QUARTÓ DE PORTMANY

 • 4

  IES QUARTÓ DE PORTMANY

Consell Escolar

Director: Francisco Tienda Pachón

Cap d'estudis: Francisco Riera Buforn

Secretari: Antonio García García

Professors:

Mar Calatayud

Maria Esteve

Azucena Sancho

Maria Torres

Susana Vega

Personal d'administració i serveis: Josep Soriano

Alumnes:

Alfonso García Beltrán

Savina Díaz Boned

Luís Rodríguez Solognier

Representants de pares i mares:

Marta Barja

Pilar Galera

Representant de l'APIMA: Teresa Ribas Boned

Representant de l'Ajuntament: Neus Mateu Roselló